• Štruktúrovaná kabeláž Pov. Bystrica

 • Správa infraštruktúry
  Dodávka IT komponentov a kamerových systémov

 • Insfraštruktúra, inštalácia kamerového systému Brvnište

 • IP Kamerové systémy

 • Zváranie optických trás na projektových inštaláciach

 • Certifikovaná štruktúrovaná kabeláž Cat.6A

 • Kompletný návrh a dodávka sietí

Pre našich zákazníkov poskytujeme tieto služby

 • správa IT prostredia
 • návrh, inštalácia serverových riešení
 • návrh, inštalácia sietí - metalické a optické
 • návrh, inštalácia IP kamerových systémov
 • návrh, inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov (EZS)
 • návrh, inštalácia virtuálnych VoIP riešení
 • software-ový audit spoločností
 • poradenstvo v oblasti informačných systémov
 • vzdialená správa
 • komplexná zmluvná servisná starostlivosť
 • O365 služby - od návrhu až po implementáciu
 • ESET - od návrhu bezpečnostného riešnia až po realizáciu - možnosť licencovania aj na mesačnej báze